Registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö är tillsynsmyndighet över de flesta livsmedelsföretag som finns i Flens kommun. Vi på Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö kontrollerar livsmedel som säljs och produceras i butiker, restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier och andra livsmedelsföretag för att livsmedel som erbjuds till allmänheten ska vara säkra och korrekt märkta. 

För mer information se länken nedan:

Livsmedelsverket

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa