Bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska skickas till Myndighetsavdelningen - Bygg och Miljö minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Kompletterande uppgifter och separat ärendehandläggning behövs ibland om anläggningen har enskilt avlopp, infiltrationsanläggning, mi­nireningsverk eller någon annan teknisk lösning. Vissa uppgifter om köldmedier ska också lämnas av verksamhetsutövaren.

För ett bassängbad behövs även uppgifter om reningsanläggning, desinfektionsmetoder m.m.

Om Myndighetsavdelningen - Bygg och Miljö inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa