Bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska skickas till bygg- och miljöavdelningen minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Kompletterande uppgifter och separat ärendehandläggning behövs ibland om anläggningen har enskilt avlopp, infiltrationsanläggning, mi­nireningsverk eller någon annan teknisk lösning. Vissa uppgifter om köldmedier ska också lämnas av verksamhetsutövaren.

För ett bassängbad behövs även uppgifter om reningsanläggning, desinfektionsmetoder m.m.

Om bygg- och miljöavdelningen inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa