Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn & Utbildning (16)

  Bygga, Bo & Miljö (41)

  • Anmälan för undervisningslokaler

   Här kan du göra en 38 § anmälan för undervisningslokaler. 

   Här kan du göra en 38 § anmälan för undervisningslokaler. 

  • Avlopp - utförandeintyg

   Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

   Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

  • Avloppsanläggning - anmälan

   Här kan du göra en anmälan eller ansökan gällande avloppsanläggning. 

   Här kan du göra en anmälan eller ansökan gällande avloppsanläggning. 

  • Bassängbad

   Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Exempelvis simbassäng, badtunnor, SPA, vattenrutschkanor, pooler, dammar, tankar, kar, bubbelpool, babysim. Då ska du anmäla verksamheten till kommunens bygg- och miljöavdelning.

   Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Exempelvis simbassäng, badtunnor, SPA, vattenrutschkanor, pooler, dammar, tankar, kar, bubbelpool, babysim. Då ska du anmäla verksamheten till kommunens bygg- och miljöavdelning.

  • Brandfarliga varor

   Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

   Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

  • Djurhållning inom område med detaljplan

   Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende. För att få ha vissa djurslag inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du göra en ansökan om djurhållning inom område med detaljplan. 

   Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende. För att få ha vissa djurslag inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du göra en ansökan om djurhållning inom område med detaljplan. 

  • Driftstörning

   Denna e-tjänst kan användas som underlag till en skriftlig redogörelse gällande driftstopp.

   Denna e-tjänst kan användas som underlag till en skriftlig redogörelse gällande driftstopp.

  • Explosiva varor

   Ansökan om hantering av explosiva varor

   Ansökan om hantering av explosiva varor

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. 

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. 

  • Installation av eldstad/rökkanal

   Här kan du göra en anmälan om installation av eldstad/rökkanal

   Här kan du göra en anmälan om installation av eldstad/rökkanal

  • Installation och avinstallation av cisterner

   Här kan du göra en anmälan om du ska installera eller avinstallera cisterner. 

   Här kan du göra en anmälan om du ska installera eller avinstallera cisterner. 

  • Klagomål gällande miljö- och hälsoskydd

   Här kan du lämna in en olägenhet eller ett klagomål som rör störningar inom- och utomhus. Exempel på störningar i inomhusmiljön är buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation med mera. Miljörelaterade störningar utomhus är till exempel nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc.

   Här kan du lämna in en olägenhet eller ett klagomål som rör störningar inom- och utomhus. Exempel på störningar i inomhusmiljön är buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation med mera. Miljörelaterade störningar utomhus är till exempel nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc.

  • Mellanlagring av avfall

   Här kan du göra en anmälan om mellanlagring av avfall. 

   Här kan du göra en anmälan om mellanlagring av avfall. 

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta eller ta över en verksamhet som klassas som miljöfarlig. 

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta eller ta över en verksamhet som klassas som miljöfarlig. 

  • Misstänkt matförgiftning

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Bygg- och miljöavdelningen. Det är bra om anmälan görs så snabbt som möjligt, dels för att förhindra att fler drabbas, dels för att det då finns större chans att kunna ta prover på den mat som den drabbade ätit av. 

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Bygg- och miljöavdelningen. Det är bra om anmälan görs så snabbt som möjligt, dels för att förhindra att fler drabbas, dels för att det då finns större chans att kunna ta prover på den mat som den drabbade ätit av. 

  • Nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

  • Olovligt byggande/ovårdad tomt m.m. - anmälan om tillsyn

   Anmäl om du misstänker att något bryter mot plan- och bygglagen. 

   Om du vill vara anonym ska du inte vara inloggad när du använder e-tjänsten.

   Anmäl om du misstänker att något bryter mot plan- och bygglagen. 

   Om du vill vara anonym ska du inte vara inloggad när du använder e-tjänsten.

  • PCB-sanering av fogmassor

   Här kan du lämna in en anmälan om PCB-sanering av fogmassor. 

   Här kan du lämna in en anmälan om PCB-sanering av fogmassor. 

  • Planbesked

   Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om det hos kommunen.

   Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om det hos kommunen.

  • Registrering av dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla och registrera din dricksvattenanläggning direkt via e-tjänst.
    

   Här kan du anmäla och registrera din dricksvattenanläggning direkt via e-tjänst.
    

  • Renhållningsdispens

   Här kan du ansöka om att ha gemensam avfallsbehållare, ett utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall, uppehåll i hämtning av hushållsavfall, eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar samt befrielse från hämtning av hushållsavfall.

   Här kan du ansöka om att ha gemensam avfallsbehållare, ett utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall, uppehåll i hämtning av hushållsavfall, eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar samt befrielse från hämtning av hushållsavfall.

  • Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

   Här gör du en anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör.

   Här gör du en anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör.

  • Servering av folköl

   Här kan du söka tillstånd om att få servera folköl.

   Här kan du söka tillstånd om att få servera folköl.

  • Sotning

   Ansökan om att själv sota förbränningsanordning

   Ansökan om att själv sota förbränningsanordning

  • Strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens

  • Tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

   För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder som exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon kräva särskilt tillstånd eller vara förbjudna. Ansökan om tillstånd kan du göra här. 

   För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder som exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon kräva särskilt tillstånd eller vara förbjudna. Ansökan om tillstånd kan du göra här. 

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Här kan du söka tillstånd om att få sälja tobak. 

   Här kan du söka tillstånd om att få sälja tobak. 

  • Tomtkö

   Anmälan till Flens kommuns tomtkö

   Anmälan till Flens kommuns tomtkö

  • Upphörande av försäljning av tobaksvaror

   Har kan du anmäla att du vill upphöra din verksamhet med tobaksförsäljning. 

   Har kan du anmäla att du vill upphöra din verksamhet med tobaksförsäljning. 

  • Upphörande av livsmedelsverksamhet

   Här kan du göra en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.

   Här kan du göra en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.

  • Verksamhet med hygienisk behandling

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling.

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling.

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Här kan du göra en ansökan om att använda bekämpningsmedel.

   Här kan du göra en ansökan om att använda bekämpningsmedel.

  • Ändring av tobakstillstånd

   Här kan du göra en anmälan om  ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak.

   Här kan du göra en anmälan om  ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak.

  • Återvinning av avfall för anläggningsändamål

   Har kan du lämna in en anmälan om du ska använda avfall för anläggningsändamål.

   Har kan du lämna in en anmälan om du ska använda avfall för anläggningsändamål.

  Kommun & Politik (7)

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  Näringsliv & arbete (1)

  Stöd & Omsorg (33)

  Trafik, Vägar & Resor (12)

  Uppleva & Göra (10)