Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn & Utbildning (17)

  Bygga, Bo & Miljö (44)

  • Anmälan för undervisningslokaler

   Här kan du göra en 38 § anmälan för undervisningslokaler. 

  • Avlopp - utförandeintyg

   Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

  • Avsluta befintlig livsmedel- och dricksvattensanläggning (FörRätt)

   Avsluta befintlig livsmedel- och dricksvattenanläggning (FörRätt). 

  • Bassängbad

   Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Exempelvis simbassäng, badtunnor, SPA, vattenrutschkanor, pooler, dammar, tankar, kar, bubbelpool, babysim. Då ska du anmäla verksamheten till kommunens bygg- och miljöavdelning.

  • Brandfarliga varor

   Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

  • Bygganmälan

   Här gör du en anmälan om en ej lovpliktig åtgärd.

  • Bygglovsansökan

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

  • Djurhållning inom område med detaljplan

   Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende. För att få ha vissa djurslag inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du göra en ansökan om djurhållning inom område med detaljplan. 

  • Driftstörning

   Denna e-tjänst kan användas som underlag till en skriftlig redogörelse gällande driftstopp.

  • Explosiva varor

   Ansökan om hantering av explosiva varor

  • Förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Här kan du göra en ansökan om att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. 

  • Installation av eldstad/rökkanal

   Här kan du göra en anmälan om installation av eldstad/rökkanal

  • Installation och avinstallation av cisterner

   Här kan du göra en anmälan om du ska installera eller avinstallera cisterner. 

  • Mellanlagring av avfall

   Här kan du göra en anmälan om mellanlagring av avfall. 

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta eller ta över en verksamhet som klassas som miljöfarlig. 

  • Misstänkt matförgiftning

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Bygg- och miljöavdelningen. Det är bra om anmälan görs så snabbt som möjligt, dels för att förhindra att fler drabbas, dels för att det då finns större chans att kunna ta prover på den mat som den drabbade ätit av. 

  • Ny registrering av livsmedel- och dricksvattenanläggning (FörRätt)

   Registrering av nya livsmedel- och dricksvattenanläggningar (FörRätt)

  • Nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

  • PCB-sanering av fogmassor

   Här kan du lämna in en anmälan om PCB-sanering av fogmassor. 

  • Registrera medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Renhållningsdispens

   Här kan du ansöka om att ha gemensam avfallsbehållare, ett utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall, uppehåll i hämtning av hushållsavfall, eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar samt befrielse från hämtning av hushållsavfall.

  • Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

   Här gör du en anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör.

  • Servering av folköl

   Här kan du söka tillstånd om att få servera folköl.

  • Sotning

   Ansökan om att själv sota förbränningsanordning

  • Strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens

  • Tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

   För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder som exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon kräva särskilt tillstånd eller vara förbjudna. Ansökan om tillstånd kan du göra här. 

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Här kan du söka tillstånd om att få sälja tobak. 

  • Tomtkö

   Anmälan till Flens kommuns tomtkö

  • Upphörande av försäljning av tobaksvaror

   Har kan du anmäla att du vill upphöra din verksamhet med tobaksförsäljning. 

  • Upphörande av livsmedelsverksamhet

   Här kan du göra en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Valborgsmässoeld/majbrasa - anmälan

   Anmälan om valborgseldar
   Här ansöker du om tillstånd att anordna valborgsmässoeld. Ansökan görs hos bygg- och miljöavdelning.

  • Verksamhet med hygienisk behandling

   Här kan du göra en anmälan om du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling.

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Här kan du göra en ansökan om att använda bekämpningsmedel.

  • Ändring av befintlig livsmedel- och dricksvattenanläggning (FörRätt)

   Ändring av befintlig livsmedel- och dricksvattenanläggning (FörRätt).

  • Ändring av tobakstillstånd

   Här kan du göra en anmälan om  ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak.

  • Återvinning av avfall för anläggningsändamål

   Har kan du lämna in en anmälan om du ska använda avfall för anläggningsändamål.

  Kommun & Politik (8)

  • Begäran om registerutdrag

   Via denna e-tjänst kan du begära registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns om dig hos kommunen.

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  Näringsliv & arbete (1)

  Stöd & Omsorg (33)

  Trafik, Vägar & Resor (13)

  Uppleva & Göra (11)