Torghandelsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försäljning får äga rum på helgfria vardagar samt lördagar och söndagar. Försäljning får helgfria vardagar börja tidigast kl 08.00 och avslutas senast kl 21.00. På lördagar och söndagar tillåts försäljning mellan kl 08.00 och 18.00. Etablering av försäljningsstånden samt uppläggning av varor och redskap får tidigast ske kl 07.00. Stånden skall vara avvecklade samt varor och redskap bortplockade inom en timme efter försäljningstidens slut.

Avgift för torgplats  är 75 kronor per dag. Avgift för nyttjande av eluttag är 25 kronor per dag. Avgifterna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.

Samtliga villkor för torghandel framgår av Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun som finns tillgängliga på flen.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa