Tillgänglighet för etjanster.flen.se

Flens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur etjanser.flen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etjanser.flen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till flenskommun@flen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1):

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. En del e-tjänster och system som du länkas vidare till från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.
  • En del dokument och blanketter som du kan ladda ner och logga in på från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.

Exempel på brister:

  • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer och dokument som inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet.
  • Flera sidor har visuellt utformade rubriker, som inte följer rubrikstrukturen vilket gör det svårt att följa strukturen med skärmläsarverktyg.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning intern testning av etjanster.flen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 01 mars 2023.