Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill återanvända massor (exempelvis schaktmassor eller rivningsmassor) som är konstaterat förorenade eller befaras vara förorenade till olika grad behöver det anmälas till Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö. Anmälan ska komma in senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Om du vill lägga upp muddermassor på land så behöver det alltid anmälas till Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö.

Mer information om detta hittar du på Flens kommuns hemsida om förorenade områden.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa