Avloppsanläggning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att utföra ärenden rörande enskild avloppsanläggning:

  • ny avloppsanläggning
  • ändra en befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet.

Avgift

För handläggning utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. Faktura skickas separat. Om man av någon anledning vill dra tillbaka sin anmälan/ansökan måste man meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen, annars kommer vi ta ut en avgift för nedlagd tid i ärendet

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Karta brunnars placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa