Intresseanmälan god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du önskar få uppdrag som god man/förvaltare i Flen, Gnesta eller Vingåkers kommun.

Överförmyndarnämnden gör sedan kontroller i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Kronofogdemyndigheten samt i socialregistret. Det kontrolleras också att du själv inte har god man eller förvaltare. Denna kontroll görs mot överförmyndaren i din hemkommun.

Om kontrollerna ser ok ut kommer du att erbjudas en webbutbildning. När du har klarat av det slutprov som avslutar webbutbildningen kommer du att erbjudas ditt första uppdrag.

Enligt 11 kap. 12 § föräldrabalken skall en god man/förvaltare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa