PCB-sanering av fogmassor

LÄS MER

Höga halter av PCB i fog- och golvmassor ska senast ha sanerats till den 30 juni 2016. PCB-fogar mm kan dock finnas kvar på svåråtkomliga ställen som först kan avlägsnas vid ombyggnad eller rivning. Lägre halter av PCB ska likaså avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning.

Enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB mm ska en anmälan ske innan PCB-haltig massa avlägsnas. Skicka in en anmälan minst tre veckor innan saneringsarbetet ska påbörjas. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Mer information finns här: