Avlopp - utförandeintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till bygg- och miljöavdelningen. Utförandeintyget ska fyllas i när anläggningen är färdigställd. Det ska undertecknas av entreprenör som anlagt avloppsanläggningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillstånd. Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö tillsammans med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in.

Observera att det inte ska vara med några ansikten på människorna på fotona.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa