Ändring av tobakstillstånd

LÄS MER

Information

Om du har tillstånd att sälja tobaksvaror och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen. Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande: 

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
  • Betydande förändringar i en styrelse
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram  

Avgift

För samhällsbyggnadsnämndens prövning i form av handläggning och granskning av er anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror utgår en avgift, enligt Flens kommuns taxa för tillsyn av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel (2018:7 - 206). Faktura översänds separat. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa