Uttagstillstånd; underårig

LÄS MER

Blankett för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till uttagstillstånd från spärrat konto tillhörande underårig

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se