Synpunkt / Felanmälan

LÄS MER

Synpunkter

För att hjälpa oss förbättra vår service är det viktigt att du delar dina tankar med oss. Oavsett om du upplever något som inte fungerar som det ska eller om du bara vill dela med dig av något, så uppmuntrar vi dig att kontakta kommunen. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

Ditt engagemang är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre upplevelse

Det är viktigt att notera att de synpunkter du delar med oss blir en del av den offentliga dokumentationen. Om du väljer att vara anonym kan vi tyvärr inte återkoppla med information om vidtagna åtgärder.

Här gör du också felanmälan för

  • För vägar, parker och belysning.
  • För utemiljö, lekplatser och badplatser.

Vid akuta ärenden

  • Kontaktcenter 0157 – 43 00 00 dagtid.
  • Vatten, avlopp och renhållning, sormlandvatten.se, ring 0150-800 100 dagtid, jour utanför kontorstid 0150-800 150.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa