Felanmälan

LÄS MER

Här gör du felanmälan för badplatser, parker och utemiljö, snöröjning, belysning och övrigt inom gator och trafik.
Vid akuta ärenden

  • Kontaktcenter 0157 – 43 00 00 dagtid.
  • Vatten, avlopp och renhållning, sormlandvatten.se, ring 0150-800 100 dagtid, jour utanför kontorstid 0150-800 150.

Denna e-tjänst gäller inte för e-förslag eller synpunkter
E-tjänsten för synpunkter hittar du här.
E-tjänsten för e-förslag hittar du här.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa