E-förslag

LÄS MER

Via denna tjänst lämnar du förslag på hur Flens kommun kan utvecklas och förbättras. Ditt e-förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om, med undantag för beslut som rör en enskild.

Kort om hur e-förslag fungerar:

  • Alla med e-postadress är välkomna att skicka in ett e-förslag.
  • Godkända e-förslag kommer att publiceras för allmänheten att läsa.
  • Folkbokförda i Flens kommun kan rösta på e-förslag.
  • Förslag som uppnår minst 10 röster inom tre månader kommer att skickas till förtroendevalda för ställningstagande. Från juni till och med augusti sker ingen politisk beredning av förslag, därför kan ditt förslag finnas tillgängligt för röstning även om du har uppnått 10 röster. 

För mer information om e-förslag, besök flen.se/e-forslag

Gäller ditt ärende en felanmälan, en synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter? På flen.se kan du läsa mer om hur du går tillväga

Här hittar du publicerade e-förslag

 

Fråga om inloggning

Logga in för att enklare kunna följa ditt förslag och din kontakt med kommunen. 

Har du ingen e-legitimation så går det bra att skicka in ditt förslag ändå.
Var då noggrann när du uppger dina kontaktuppgifter, för att du ska kunna få återkoppling kring ditt ärende.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa