Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna en begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, har du rätt att veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av Flens kommun. För att ta del av informationen kan du begära ett registerutdrag från Flens kommun. Registerutdraget ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade och syftet med behandlingen.  

Du kan endast begära registerutdrag om dig själv. Att begära ett registerutdrag kostar ingenting.

Flens kommun har inget enhetligt register, så tänk på att flera personer kan behöva söka efter dina personuppgifter i kommunens olika register för att sammanställa ett registerutdrag. 

Vill du begära ett registerutdrag för ett barn du är vårdnadshavare för eller företräder en person (exempelvis som god man, förvaltare eller förmyndare) måste du ladda ner blanketten, skriva ut den och lämna in den i kontakcenter, samt visa en giltig legitimation. 

Handläggningstid

Flens kommun behandlar din begäran om registerutdrag inom en månad. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader om din begäran är särskilt omfattande. Om de begärda uppgifterna av någon anledning inte kan lämnas ut kommer du att få besked om det. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa