Vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hos kommunen går det att söka bidrag för enskilda vägar som inte har statligt bidrag från Trafikverket. I vissa fall finns också bidrag för nybyggnad och iståndsättning. Villkor för kommunalt vägbidrag regleras i kommunens författningssamling ”Bidrag till enskilda vägar” (PDF). På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om de statliga bidragen för enskilda vägar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa