Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan till bygg- och miljöavdelningen. Denna kan du göra här via vår e-tjänst.

Information

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.  

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt. 

OBS! Anmälan och egenkontrollprogram skall ha inkommit innan försäljning kan äga rum. 

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa