Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan till bygg- och miljöavdelningen. Denna kan du göra här via vår e-tjänst.