Värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som fastighetsägare planerar att installera värmepump måste du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan bör lämnas in minst 6 veckor innan beräknad arbetsstart och du måste vänta på svar på din anmälan innan arbetet påbörjas. För handläggning utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. Faktura skickas separat. Om man av någon anledning vill dra tillbaka sin anmälan måste man meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen, annars kommer vi ta ut en avgift för nedlagd tid i ärendet.

För mer information se Flens kommuns hemsida

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa