Tipsa om misstänkta felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

LÄS MER

 

Om du misstänker att en privatperson eller ett företag får felaktiga utbetalningar/bidrag av kommunen som den inte har rätt till

I Flens kommun arbetare vi för att människor ska få det stöd som den enskilde har rätt till för att få en skälig levnadsnivå. En förutsättning är att våra gemensamma skattepengar används på bästa sätt och att stöd går till de personer som har behov och rätt till detta. I denna e-tjänst kan du tipsa om du misstänker felaktiga utbetalningar rörande till exempel försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsanpassning eller personlig assistans.

Att lämna tips anonymt

Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Du ska även då tänka på att inte vara inloggad i e-tjänsteplattformen när du gör din anmälan.

Vad händer sedan?

Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker brottslighet (till exempel bidragsbrott). På grund av sekretess kan vi dock inte berätta för dig som tipsat vad vi kommer fram till.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska tipsa om, kan du alltid kontakta mottagningsgruppen via kommunens kontaktcenter: 
måndag - fredag klockan 8 -16.
Tel: 0157-43 00 00

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa