Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avloppsrör hos tandläkarverksamheter kan innehålla stora mängder kvicksilver och amalgam. Om du ska göra efterbehandlingsåtgärder, det vill säga avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, medför det en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska en anmälan göras till bygg- och miljöavdelningen.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Fakturan skickas separat. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa