Upphörande av god mans- och förvaltarskap

LÄS MER

Om du inte längre har behov av en god man eller en förvaltare kan du använda denna blankett för att ansöka om upphörande. 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se