Jämkning av ställföreträdarskap (god man och/eller förvaltare)

LÄS MER

Om behovet av en ställföreträdare har minskat eller ökat kan denna blankett användas för att ansöka om att ändra omfattningen av godmanskapet eller förvaltarskapet.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se