Valborgsmässoeld/majbrasa - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs det tillstånd

Riktlinjer för valborgsmässoeld/majbrasa Om du tänker anordna valborgsmässofirande med valborgsmässoeld/majbrasa och fyrverkerier, måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). För att få hjälp vänder du dig enklast till närmaste polisstation, eller till polisens hemsida.

Enligt Flens kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 9 § ska du anmäla att du ska ha en valborgsmässoeld/majbrasa till räddningstjänsten och bygg- och miljöavdelningen.  Anmälan till bygg- och miljöavdelningen och räddningstjänsten görs via denna e-tjänst eller skickas in senast 2 veckor innan evenemanget hålls till: samhallsbyggnad@flen.se eller Flens kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 642 81 Flen.

Vänligen se bilaga angående riktlinjer för majbrasan för att få en mer detaljerad beskrivning om hur den ska se ut. OBS! Vid stark blåst avråder räddningstjänsten från eldning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa