Installation av eldstad/rökkanal

LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av s.k. braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste ett slutbesked ges. Detta görs genom att installationen besiktigas och godkänns av sotare. Godkänt protokoll och kontrollplan skickas sedan in till samhällsbyggnadsnämnden.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation