Mellanlagring av avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om massor eller annat material ska mellanlagras på en annan plats än där de uppkom samt om vikten överstiger 10 ton ska detta anmälas till Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö. Observera att lagring av avfall som ska återvinnas max får ske under högst tre år innan det återvinns eller behandlas.

Mer information om mellanlagring av avfall kan du hitta på Flens kommuns hemsida om förorenade områden

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa