Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.