Upphörande av försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

För att sluta sälja tobak behöver en anmälan komma in till Myndighetsavdelningen - Bygg och Miljö. Med denna e-tjänst kan du lämna in din anmälan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa