Upphörande av försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

För att sluta sälja tobak behöver en anmälan komma in till bygg- och miljöavdelningen. Med denna e-tjänst kan du lämna in din anmälan.