Servering av folköl

LÄS MER

Här kan du söka tillstånd om att få servera folköl.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.