Godmanskap & förvaltarskap

LÄS MER

Blankett för ansökan om ställföreträdarskap (god mans- eller förvaltarskap). Ett ställföreträdarskap kan omfatta följande tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person. Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara helt obegränsat, d.v.s. avse alla tre delarna. 

Ansökan om godmanskap och/eller förvaltarskap ska (tillsammans med kompletterande handlingar, såsom läkarintyg och social utredning) skickas direkt till tingsrätten. För personer folkbokförda i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner skickas ansökan till Nyköpings tingsrätt, box 333, 611 27 NYKÖPING.

 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se