Avgift för vård och omsorg av äldre 2024

LÄS MER

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg av äldre. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och korttidsboende. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Avgiften är olika och beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna beräkna din avgift måste du lämna inkomstuppgifter via blanketten Inkomstförfrågan 2024.

Fullmakt

Om avgiftsbeslut och faktura skall skickas till annan person än vårdtagaren behövs en fullmakt, använd blankett Fullmakt för faktura och avgiftsbeslut.

Information avgifter

Mer information hittar du under Hämta blanketter

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@flen.se
0157 - 43 00 00
flen.se/kontakt

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
soc@flen.se