Ändring av befintlig livsmedel- och dricksvattenanläggning (FörRätt)

LÄS MER

Registrering gällande ändringar i verksamheten exempelvis antalet anställda, hantering av livsmedel, utökning, byte av lokal mm.