Bygglovsansökan

LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på Flens kommuns webbplats:

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation