Tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Vattenskyddsområden i Flens kommun

Skyddsområden finns vid Bettna, Fejbol-Lövåsen, Malmköping, Norrgården (Hasselön), Rockelsta (Hagen), Vadsbro och Östra Forssa (Kiviken). Samtliga är grundvattentäkter. Det finns även en planerad framtida vattentäkt vid Ängstugan. Karta där du kan se alla beslutade vattenskyddsområden finns hos Naturvårdsverket.