Bygganmälan

LÄS MER

Det finns ett antal åtgärder som kräver en anmälan som till exempel attefallsbyggnad och mindre tillbyggnad. Men också ändringar som påverkar konstruktion, ventilation och brandskydd, eller kanske inreda ytterligare en bostad i enbostadshus. 

Bor du inom ett särskilt bevarandevärt område eller fastighet föreligger gäller inte reglerna för attefallsåtgärder.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation