Strandskyddsdispens

LÄS MER

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter.  Runt sjön Båven är strandskyddet utökat till 300 meter.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. Dispens är ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen.

I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation