Djurhållning inom område med detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varför behöver jag ansökan om tillstånd?

Det viktigaste vid tillståndsprövningen är att djurhållningen inte ska orsaka störningar och besvär för grannar. Innan tillstånd ges behöver grannarna höras. Det finns djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska skötas och förvaras, dessa hittar du läsa mer om hos Jordbruksverket.

Djur som kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns)
  • orm

OBS granneyttrande måste finnas med för att ansökan ska vara komplett om du har grannar som kan påverkas. Om djuren ska förvaras i exempelvis ett stall eller voljär behöver du även bifoga en situationsplan.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa