Ansökan om medel ur stiftelse

LÄS MER

Här kan du ansöka om medel ur stiftelse. Blankett skrivs ut, ifylls och skickas in.
Se information om de olika stiftelserna på www.flen.se

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@flen.se
0157-43 00 00
flen.se/kontakt

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@flen.se