Anmälan för undervisningslokaler

LÄS MER

Förskolor och skolor bland annat är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den som ska bedriva en sådan verksamhet ska anmäla det till bygg- och miljöavdelningen. Denna anmälan kan du göra här via vår e-tjänst.

Anmälan ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten startar/lokalerna tas i bruk. Genom att göra anmälan i god tid innan verksamheten startar ger man Samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att tidigt komma med synpunkter på lokalerna. Det kan bli kostsamt att åtgärda brister i efterhand. Som verksamhetsutövare av en förskola/skola är man skyldig att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Observera att registrering av livsmedelshantering och eventuellt enskilt vatten, samt bygglovsanmälan/ansökan måste göras separat.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten? Ring kontaktcenter på 0157-43 00 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa