Medgivande till autogiro

LÄS MER

Blanketten för anmälan skrivs ut, ifylls och undertecknas för att sedan skickas in.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@flen.se
0157-430 000
flen.se/kontakt

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyresen
ks@flen.se