Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

LÄS MER

Bekämpningsmedel som av misstag kommer ut i omgivningen kan ge skador på mark, växter och djur, grundvatten och även skada människors hälsa. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Det är inte längre tillåtet att använda många bekämpningsmedel på vissa platser som människor vistas på. Förbudet gäller på exempelvis på lekplatser, skolgårdar, parker, trädgårdar, på tomtmark för bostadshus och för de flesta växter inomhus. En del bekämpningsmedel som tidigare har kunnat köpas av privatpersoner i vanliga affärer är inte längre tillåtna att använda. Det finns dock vissa undantag för bekämpningsmedel med låga risker.

Mer information

Kemikalieinspektionen

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.