Föreningsregistrering - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att registrera en förening krävs ett antal steg, vilka beskrivs nedan. 

  • För det första behöver du skicka in nödvändiga dokument till den behöriga myndigheten. När du skickar in dina handlingar kommer du att få en bekräftelse via e-post till den adress du anger för föreningens ordförande. 
     
  • För att din ansökan ska behandlas krävs att du bifogar stadgar och protokoll från föreningens bildandemöte eller från möte där beslut om föreningsregistrering har fattats. Dessa dokument är avgörande för att kommunen ska kunna gå vidare med din ansökan.
     
  • Om din förening planerar att använda ett bank- eller plusgiro som föreningens giro, måste du också bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker föreningens organisationsnummer. Detta är särskilt viktigt om föreningen avser att söka kommunalt föreningsstöd. Observera att vanliga kontonummer inte accepteras för föreningar som har för avsikt att söka kommunalt föreningsstöd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa