Verksamhet med hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, måste du i förväg anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Även solarier ska anmälas enligt strålskyddslagen.

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, måste du i förväg anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Även solarier ska anmälas enligt strålskyddslagen.

Mer om detta kan du läsa på Flens kommuns hemsida

Om Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten? Ring kontaktcenter på 0157-43 00 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa