Avsluta befintlig livsmedel- och dricksvattensanläggning (FörRätt)

LÄS MER

Information

I och med att verksamheten upphör slutar kravet på offentlig livsmedelskontroll att gälla. Om ny livsmedelsverksamhet önskas starta måste en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning göras. Vid övergång till ny verksamhetsutövare måste en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning göras av den nya verksamhetsutövaren.