Olovligt byggande/ovårdad tomt m.m. - anmälan om tillsyn

LÄS MER

Tillsyn är en granskning i efterhand som syftar till att överträdelser ska rättas. 

Områden för tillsyn

  • Olovlig byggnation, rivning eller markåtgärd med mera
  • Ovårdade tomter
  • Förfallna eller dåligt underhållna byggnader
  • Väsentligt ändrad användning
  • Inreda ytterligare bostad eller lokal
  • Tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler
  • Övrig tillsyn
  • Hissar och andra motordrivna anordningar
  • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Du kan skicka in din anmälan anonymt.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du kan även vara anonym. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa