Allmänt föreningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med föreningsbidraget är att ta tillvara på ideella krafter som bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Föreningslivet bidrar till att skapa positiva fritidsmiljöer och främjar inkludering, jämställdhet och integration. Föreningar som har verksamhet för och med barn och unga samt personer med funktionsnedsättning har särskilt prioritet. I föreningar med barnverksamhet ska Barnkonventionen beaktas. 

För mer information och villkor om föreningsbidrag finns Reglemente för föreningsbidrag i Flens kommun

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden bjuder in föreningar som ansökt om föreningsbidrag till ett dialogmöte den 23 oktober 2024. Under mötet får föreningar möjlighet att framföra behov och synpunkter samtidigt som Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får fördjupad kunskap inför beslut. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förening eller organisation
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa