Grävtillstånd och Trafikanordningsplan

LÄS MER

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Om du tillfälligt behöver sätta upp vägmärken eller andra trafikanordningar för att reglera trafiken så behöver du ansöka om en trafikanordningsplan.

Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark

Taxa för grävning och återställande av kommunens mark