Flyttning av fordon på privat mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som fastighetsägare är det möjligt att ta hjälp av kommunen med att flytta felparkerade eller dumpade fordon från privat fastighet. Kostnaden för flyttning av fordon debiteras fastighetsägaren. Innan hemställan till kommunen kan göras måste fastighetsägaren själv uppmana fordonsägaren att flytta fordonet. Detta kan till exempel göras genom att skicka ett rekommenderat brev. I begäran om flyttning av fordon ska det tydligt framgå vilka åtgärder som gjorts för att få ägaren att flytta sitt fordon samt när dessa åtgärder gjordes.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa