Ledighetsansökan & frånvarohantering i Skola24

LÄS MER

Ansöka om planerad ledighet görs i denna e-tjänst.

Frånvaroanmälan kan göras via denna e-tjänst, men också via app samt telefon (0515-777 312).

Enligt Skollag (2010:800) 7 kap. 18 § får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är rektor som beslutar efter en samlad bedömning av elevens situation. Båda vårdnadshavarna ska skriva under ansökan.