Politiskt uppdrag - avsägelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken i Flens kommun. 

Ditt ärende kommer att behandlas vid nästa kommunfullmäktige. 

Med vänlig hälsning

Demokratiservice

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa